رد کردن لینک ها

اینجا آکادمی هوشمند 20plus است ...
سطح زبان خود را بسنجید پنل کاربری

20plus, یک استارتاپ آنلاین ,فعال در صنعت زبان های خارجی است که از اردیبهشت ۹۷ پایه گذاری شده است. این مجموعه بر پایه یک سامانه تعاملی-ارتباطی هوشمند برنامه نویسی شده است تا برنامه ریز انحصاری یک تحول در حوضه یادگیری زبان های خارجی باشد …

داستان ما
پخش

محصولات و راهکارهای 20plus

وقتش رسیده تا تجربه ای متفاوت خلق کنید!

زبان های خارجی

هیجان این شیوه یادگیری مسری است! مراقب باشید به شما سرایت نکند !!!

زبان+

اینجا هیچ چی از قلم نیفتاد و بــه فراتــر از نیــاز شــما فکــر شد !

آزمون‌ها

شما میدانید که برای رسیدن بــه هـــر هــدفی آمـــاد بـــودن شرط لازمه!

مجله‌ 20plus

بستری برای توسـعه دانـش و مهارتهــــــای فــــــردی شــــــما. نگاهتـان بـه جهـان را بـا زاویـه دید ما تجربه کنید!

بازگشت به بالای صفحه