رد کردن لینک ها

زبان انگلیسی

Advanced Level

خط پایان در دید شماست !

شما در حال تجربه وحدت و یکپارچگی نهایی در یادگیری یک زبان هستید .
قدم آخر را محکم بردارید و از تکلم در زبان جدید نهایت لذت را ببرید. 🙂
اینجا نقطه شروع ارتباطات شما در سطح جهانیست . . .

COMING SOON

مهارت شما در پایان این دوره

بالاخره می توانید تقریباً هر مطلبی در زبان انگلیسی را شنیده یا بخوانید. همچنین می توانید اطلاعات را از منابع مختلف گفتاری و نوشتاری خلاصه کرده و در یک سخنرانی منسجم به بازآفرینی استدلال ها و مفاهیم دقیق آن بپردازید. شما این مهارت را خواهید داشت تا در موقعیت های سخت و پیچیده، نظرات خود را با حضور ذهن و دقت کامل و بطور بسیار روان بیان نموده و از انواع سوء برداشت ها جلوگیری کنید .

بازگشت به بالای صفحه