رد کردن لینک ها

زبان انگلیسی

Elementary Level

شما یک قدم جلوترید !!

در این دوره با تحمل اینرسی اولیه برای شناخت یک زبان جدید روبرو خواهید شد !
به واقع این سطح دروازۀ ورود شما به دنیای شگفت انگیز زندگی در زبان جدید خواهد بود . . .
در این قسمت شما با پادکست های داستان محور مواجه می شوید و همچنان تکنیک تکرارهای هدفمند در قالب مکالمات روزمره به کمک شما خواهد آمد و این خصیصه باعث شکل گرفتن بهتر عبارات و ساختارهای مکالمه ای در ذهن شما می شود .
با شیوه های بکار رفته در طراحی پادکست های این دوره، کلمات و اصطلاحات شروع به ثبت شدن در حافظه شما خواهند کرد و نتیجه آن آمادگی بهتر برای مراحل بالاتر خواهد بود .
در این سطح می آموزید تا درست گوش کنید ، درست حرف بزنید و بی وقفه از زندگی در زبان جدید لذت ببرید . 🙂

محتوای دوره ها

دوره غیرفشرده A2.1 (5 هفته)

490/000تومان
 • 15 پادکست (150 دقیقه)
 • 15 تمرین Speaking
 • 15 تمرین Writing
 • 5 جلسه مکالمه خصوصی آنلاین (40 دقیقه ای)
 • 1 جلسه آزمون پایان دوره شفاهی
 • پشتیبانی 24 ساعته
خرید دوره

دوره غیرفشرده A2.2 (5 هفته)

490/000تومان
 • 15 پادکست (150 دقیقه)
 • 15 تمرین Speaking
 • 15 تمرین Writing
 • 5 جلسه مکالمه خصوصی آنلاین (40 دقیقه ای)
 • 1 جلسه آزمون پایان دوره شفاهی
 • پشتیبانی 24 ساعته
خرید دوره

دوره فشرده A2 (6 هفته)

760/000تومان
 • 30 پادکست (300 دقیقه)
 • 30 تمرین Speaking
 • 30 تمرین Writing
 • 6 جلسه مکالمه خصوصی آنلاین (60 دقیقه ای)
 • 1 جلسه آزمون پایان دوره شفاهی
 • پشتیبانی 24 ساعته
خرید دوره

مهارت شما در پایان این دوره

می توانید جملات و عبارات پرکاربرد مربوط به موقعیت های روزمره (مثلاً اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، جغرافیای محلی و اشتغال ) رادرک کنید. می توانید در کارهای عادی که نیاز به تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در موقعیت های آشنا و معمولی دارد، مشارکت کنید. همچنین می توانید به سادگی سرگذشت خود، محیط پیرامون و مسائل مربوط به نیازهای فوری را توصیف کنید .

بازگشت به بالای صفحه