رد کردن لینک ها

یادگیری یک زبان جدید

چگونه یادگیری یک زبان جدید طرز تفکر شما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

با استفاده از صحبت کردن به زبانی که حرف می زنیم، می توانیم مفاهیم پیچیده ای را به یکدیگر برسانیم و از این طریق علم و دانش خود را در فضا و زمان گسترش دهیم. در گستره هستی حدود 7000 نوع زبان متفاوت داریم!
در واقع وقتی که خود را در روند یادگیری یک زبان قرار می دهیم، نقطه شروع داریم، اما نقطه پایانی برای ما وجود ندارد، یعنی از یک جایی شروع می کنیم و هیچ وقت تمام نمی شود، حتی در سطوح فوق پیشرفته، برای یادگیری اول از خود بپرسید که چه می خواهید؟ ارتباطات هم ترین بخش یادگیری یک زبان دیگر است.
به نظر شما یادگیری یک زبان جدید باعث ایجاد یک شخصیت و یک کالبد جدید می شود؟ ما می دانیم که تجربه زندگی و زیستن در پیدایش زبان های جهان هستی نقش مهمی داشته است، افرادی که به زبانهای دیگری صحبت می کنند به وقایع و اتفاق ها به شکل دیگری نگاه می کنند، به همان شیوه ای که زبان آنها در واقع میطلبد. زبان های مختلف حتی، منطق و فلسفه زندگی یک فرد را شکل می دهند، در واقع ذهن انسان قادر به ارائه 7000 مدل طرز تفکر و دنیای متفاوت است و در حقیقت تا صد سال اینده نصف این مقدار از بین خواهد رفت، پس زبانی که شما با آن صحبت می کنید و یا به اصطلاح زبان مادری شما است، طرز تفکر شما را تعیین می کند و این به شما فرصتی می دهد تا از خود بپرسید:
” من چرا به شکلی که هستم فکر می کنم؟”
“چگونه می توانم متفاوت فکر کنم؟”
“چه افکاری را مشتاق هستم تا خلق کنم؟”

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه