رد کردن لینک ها

درک یک زبان جدید

چگونه یک زبان را ادراک کنیم نه اینکه آن را یاد بگیریم!

ما دو دیدگاه مختلف در رابطه با زبان های خارجی داریم:
1- ادراک زبان
2- یادگیری زبان از طریق آموزش زبان

دکتر استیون کرشن (Stephen Krashen) نابغه ی زبان شناسی بیش از 40 سال است که درباره ی مزایای ادراک کردن یک زبان نسبت به یادگیری سنتی آن تحقیق کرده است. در این مقاله سعی کرده ایم که خلاصه ای از اصلی ترین تفاوت های ادراک زبان با آموزش دیدن زبان را از دیدگاه استیون کرشن مورد بررسی قرار دهیم.

1- زبان را ادراک کنید. آن را آموزش نبینید!

کودکان یک زبان را ادراک می کنند، آن ها آن را یاد نمی گیرند.
یادگیری زبان یعنی دانستن اسکلت بندی و قوانین گرامری زبان.
ادراک کردن زبان یعنی استفاده از قوانین به صورت ناخودآگاه

ورودی ادراک پذیر:

اصلی ترین عاملی که باعث ایجاد ادراک در یک زبان می شود، ورودی ادراک پذیر است. ورودی ادراک پذیر درواقع بخشی از هر زبانی است که ما معنی آن را می فهمیم. دریافت ورودی ادراک پذیر، خالق ادراک زبان است.
با وجود اینکه دکتر کرشن، دکترای خود را در حوزه ی گرامر و دستور زبان اخذ کرده، اعتقاد دارد که یادگیری و استفاده از گرامر به شدت سخت است.

2- دستور زبان را هم ادراک کنید و از آموزش صرف آن بپرهیزید!

پس از تحقیقات زیادی که در حوزه ی ادراک زبان توسط کرشن انجام شد، او بهترین راه یادگیری هر زبانی را به این شکل شرح داد:
ما باید اول زبان را روان صحبت کنیم و سپس دستور زبان را یاد بگیریم. گرامر را فقط مرور کنید. شاید فقط 1 یا 2 دقیقه در روز. 99 درصد تمرکز شما باید روی ورودی ادراک پذیر باشد. یعنی چیزهایی که می شنوید و چیزهایی که می خوانید.

3- کلاس درست را پیدا کنید!

بهترین کلاس، کلاسی است که رویکرد طبیعی یادگیری زبان را فراهم کند. در این کلاس، گرامر و دستور زبان تدریس نمی شود، دانش آموزان گرامر را مثل نوزادان ادراک می کنند.

در رویکرد طبیعی یادگیری، اشتباهات دانش آموزان تصحیح نمی شود. زیرا از نظر کرشن این کار بی فایده است و فقط در صورتی کارایی دارد که نکته گرامری ای که دانش آموز آن را اشتباه گفته، برای او بسیار ساده و پیش پا افتاده باشد که در واقعیت اینگونه نیست. بنابراین دنبال کلاسی باشید که در آن به راحتی بتوانید صحبت کنید و زمان کافی برای حرف زدن داشته باشد.
هم چنین کلاس شما باید تماما به زبانی باشد که میخواهید آن را یاد بگیرید تا ذهن شما بیشترین اصطکاک با آن زبان داشته باشد.
به گفته ی کرشن، کلاس خوب کلاسی است که با قصه و داستان به شما زبان یاد دهد. تکنیک Storytelling یا قصه گویی، به این شکل عمل می کند که شما یک قصه یا روایت را گوش می کنید و درک خود را از آن قصه یا روایت، با خواندن متن آن قصه افزایش دهید. کرشن و بسیاری از زبان شناسان، این تکنیک را بهترین تکنیک یادگیری زبان ها می دانند. زیرا علاوه بر جذابیت ذاتی داستان ها، واقعی بودن مکالمات شخصیت های قصه و ملموس تر بودن عبارات و ساختارهای به کار رفته در آن هم می تواند ادراک زبان را در محیطی لذت بخش و واقعی ایجاد کند.
در این مقاله، به رویکردی نو و طبیعی از یادگیری زبان اشاره کردیم و آن رویکرد، ادراک زبان بود و نه آموزش دیدن آن. بنابراین باید در محیطی که تماما به زبان مورد نظر صحبت می شود، بدون یادگیری گرامر و بدون تصحیح شدن ایرادات، در فضایی لذت بخش شروع به گوش دادن و حرف زدن کنیم و از ورودی ادراک پذیر برای صحبت کردن استفاده کنیم.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه