تیم ما

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی...

از اردیبهشت ۱۳۹۷ در واقع یک سفر برای ما شروع شد! سفری پر از اتفاقات و هیجانات مثبت و منفی؛ سفری به مقصد کارآفرینی، که در آن همسفرانی را باخته و همسفرانی را یافتیم. دو سال کافی بود تا به نتیجه‌ای واضح و قاطع برای روایت داستانی نو دست پیدا کنیم، در نهایت با تحمل مشکلات اولیه، خطرها، ترس و درد تغییر، بالاخره مسیر و نشانه ها برای ما یک به یک نمایان شدند تا هر آنچه در ذهن بود تبدیل به واقعیتی بیرون از آن گردد.

برگردیم به آن جمله معروف که می‌گوید: «سفر هزار فرسنگ با برداشتن قدم اول شروع می شود» و ما تنها کاری که باید می کردیم این بود که از پس گام‌های اول برآییم…

هدف ما در این سفر علاوه بر تلفیق دانش، ابر فناوری‌ها ، ذهن خلاق و هنر، طراحی شیوه‌هایی به منظور تجربه‌ی  یک ارتباط لذت بخش برای مخاطب خواهد بود تا بتواند در بهترین کیفیت با زبان زندگی کند.

خوب می دانیم که باید در این مسیر حرف خود را بزنیم و اسیر تکرارها نباشیم.

Home-5-Banner-Main-Image

اینجا خانه شماست

در فضایی امن در آن زندگی کنید.
زبان = سامانه ارتباط

همه داستان ما در یک جمله= ساخت سامانه هنر ارتباط هوشمند