فناوری آموزشی و یادگیری موبایل

11:00 ق.ظ - 03:00 ب.ظ
شیراز

جویندگان کار از غلبه بر شکست

11:00 ق.ظ - 03:00 ب.ظ
تبریز

فناوری آموزشی و یادگیری موبایل

11:00 ق.ظ - 03:00 ب.ظ
شیراز