بهترین مراسم فارغ التحصیلی فناوری.

تهران
۱۳۹۹/۰۵/۰۳
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

جویندگان کار از غلبه بر شکست

تبریز
۱۳۹۹/۰۸/۳۰
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

میوه های اساسی پاییزی که سیب نیستند

تهران
۱۳۹۹/۰۵/۰۳
11:00 AM-03:00 AM

سالاد خرمالو ، انار و کلم پیچ ماساژ داده شده

تهران
۱۳۹۹/۰۵/۰۳
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

فلفل دلمه ای و کرن بری Chutney

تهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۴
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

فناوری آموزشی و یادگیری موبایل

شیراز
۱۳۹۹/۰۵/۰۳
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ