به نظرم این مدل کلاس انگیزه بیشتری برای یادگیری زبان دوم میده. تفاوت این کلاس ها با بقیه کلاس ها در این هست که با اصول درست و با راحت ترین راه شما میتونید از جمله های کاربردی انگلیسی استفاده کنید. چون در غالب داستان و دیالوگ طراحی شده اند.