به جرات میتونم بگم که بهترین دوره آموزش زبانی رو که میشد، تجربه کردم. مرور ها خیلی خوب و اصولی بودند.  فضای کلاس ها بسیار خوب و انگیزه بخش بود. به طوری که از انگلیسی صحبت کردن توی کلاس ترسی نداشتم.